OPERATIONAL PROCEDURES

 

QOP-11-01      Controlled Environment                                                                          Rev. B

QOP-12-01      Product Contamination                                                                           Rev. A

QOP-21-01      Risk Management                                                                                  Rev. A

QOP-24-01      Device Recall and Advisory Notice                                                        Rev. A

QOP-31-01      Product Cleanliness                                                                                Rev. A

QOP-32-01      Preservation of Product                                                                          Rev. A

QOP-42-01      Quality System Documentation                                                               Rev. A

QOP-42-02      Control of Documents                                                                            Rev. A

QOP-42-03      Control of Quality Records                                                                     Rev. A

QOP-54-01      Quality Objectives                                                                                  Rev. A

QOP-56-01      Management Review                                                                              Rev. A

QOP-57-01      Subcontractor Evaluation                                                                        Rev. A

QOP-62-01      Training and Awareness                                                                         Rev. A

QOP-63-01      Equipment Maintenance                                                                         Rev. A

QOP-72-01      Order Processing for Catalog Products                                                   Rev. A

QOP-72-02      Order Processing for Custom Products                                                   Rev. A

QOP-72-03      Customer Feedback and Complaints                                                      Rev. A

QOP-73-01      Design Control                                                                                       Rev. B

QOP-74-01      Supplier Evaluation and Monitoring                                                         Rev. B

QOP-74-02      Purchasing                                                                                             Rev. A

QOP-74-03      Verification of Purchased Product                                                           Rev. A

QOP-75-01      Production Control (Form 75-01-1)                                                       Rev. A

QOP-75-02      Work Instructions                                                                                  Rev. A

QOP-75-03      Product Identification and Traceability                                                    Rev. A

QOP-75-04      Product Handling and Preservation                                                         Rev. A

QOP-75-05      Storage Areas                                                                                        Rev. A

QOP-75-06      Packaging, Labeling and Shipping                                                           Rev. A

QOP-75-07      Medical Device Labeling                                                                        Rev. A

QOP-76-01      Measuring and Monitoring Equipment                                                     Rev. A

QOP-82-01      Customer Satisfaction                                                                             Rev. A

QOP-82-02      Internal Quality Audits                                                                            Rev. B

QOP-82-03      Statistical Process Control                                                                      Rev. A

QOP-82-04      In-process Inspections                                                                           Rev. A

QOP-82-05      Final Inspection                                                                                      Rev. A

QOP-83-01      Control of Nonconforming Product                                                         Rev. A

QOP-85-01      Continual Improvement                                                                          Rev. A

QOP-85-02      Corrective and Preventive Action                                                           Rev. B

QOP-85-03      Vigilance Surveillance and Customer Complaints                                     Rev. B